OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Príroda‚ turistika

Nevoľnícka kotlina - príroda, turistika, zaujímavosti...

Turistická mapa Slovenska

Na mape sú:
Turistické trasy, chaty, hrady, fotky, skrýše,ubytovanie

 

 


   

      

 
 

Nevoľnická kotlina.   

Uzemie ohraničené vrchmi Klinček 606, Ostrá hora 667, Jastrabská skala 684, Ďurova skala 697, Kremnický štít 1008, Chom 1012, Son 853, Budiná 823, Na Vrátoch 775 a rieka Hron v Kremnickom pohorí patrí do Nevoľnickej kotliny. Územím prechádza asfaltová cesta z Kremnice, cez Nevoľné a údolím Ihráčskeho potoka, pripája sa do štátnej cesty v Trnavej Hore. Stredom územia preteká zo severu na juh Ihračský potok ( od Ihráča po rieku Hron ), nad Ihráčom sa nazýva Biely potok, spolu merajú 16,5 km. Jeho väčšie prítoky sú: na Ihráč – píle spoločný potok z dolín Čierna Voda - Vápenná, ktoré sa spojili 2 km proti prúdu a Jastrabský potok. Biely potok, Čierna voda a Vápenná tvoria tri hlavné doliny územia, do dolín ústia nespočetné dolinky s potôčkami a prameňmi.  Dolinami vedú lesné cesty prehradené rampami, na jazdu autom si treba vyžiadať povolenie od Štátnych lesov. V Bielom potoku asi 2 km nad Ihráčom, po oboch stranách cesty a potoka je skalný útes Prieboj. Po ceste z Ihráč píly spoločnou dolinou Čierna voda - Vápená je jazierko vhodné na kúpanie a rybačku, v chate sa dá ubytovať (kľúč je možné zaobstarať v obecnom úrade Ihráč). V dolinách a v okolí ciest Nevoľníckej kotliny je mnoho murovaných premeňov.  

V regióne sa nachádzajú obce:

    Nevoľné 703 m, sú rôzne dohady o vziku názvu obci. Na hornom konci ústi vodovod z roku 1940, prepadová voda z rezerváru vteká do válova (Grantu) vytesaného y jedného kusu kameňa dľžky 4,25 m. V obci stojí kostolík zvláštnej architektúry, postavený v roku 1970.

    Ihráč 491 m obec patrila pod hrad Šašov, občania pripravovali pre pánstvo polovnícke hry, odtiaľ jeho názov. Dedinka je v hlbokej doline, postavená na dne predhistorického jazera. Stráne sú lemované skalnými útvarmi pripomínajúc Rajeckú dolinu. Pri kostole sa nachádza rozpadajúci bočný kráter vyhasnutej sopky s názvom Kamenné more ( Líška) . Na území v lokalite Grúnik sa nachádza hnedé uhlie a skameneliny rastlín a živočíchov. V lokalite bádal aj Dionýz Štúr.

    Jastrabá 420 m obyvatelia dochovávali lovné vtáky najmä jastraby pre poľovníkov. Územie obce bolo osídlené už v staršej dobe kamennej, potvrdené vykopávkami. Kostol z roku 1370 postavili na mieste pohanskej svätyne. V okolí sa nachádza opálové nálezisko, tu nájdený opál je aj v pražskom múzeu. Severozápadne od obce sa nachádza ryolitové bralo Jastrabská skala s úchvatným výhľadom.

    Kľačany 550 m obyvatelia sa zaoberali chovom koní, v staroslovienčine kľaka bola kobyla a tak vznikol názov obce.

    Trnava Hora sídlo postavili na kopci s množstvom tŕňov.

    Pitelová 455 m, o sídle koluje legenda, že vysmädnutým lovcom štedrí ľudia ponúkali nápoje oslovením ( pite lovci). Obce Ihráč, Kľačany, Trnava Hora a Pitelová, premiestnili obyvatelia z dolín vyššie do hôr z obavy pred drancovaním tureckých vojsk.  Osady v regióne: Lazy-Močarany, Záhrady, Žiarce, Ihráč-píla, Hrabíky, Ladno a Kuricovci (dostali názov po Kurucoch, ktorí tu 1.a 2. júla 1621 bojovali).

  Cyklotrasa.  - Zaujímavá a poučná je jazda bicyklom na trase Kremnica, Nevoľné, Ihráč, Šašov, Žiar n/H, Janova Lehota, Kopernica, Kremnica.

    Jedinečná železničná trasa. -Železničná zástavka Trnava hora 292 mnm-Kremnické Bane 784 mnm. Prudkým stálym stúpaním sa naskytne úchvatný výhľad na údolie Hrona a údolie Rudnice v ňom ležiace dedinky. Z vlaku vidieť Kremnicu až tri krát, na trase prejde vlak cez jedenásť tunelov.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Turistika v okolí Nevoľného.

    Severne : Z horného koca Nevoľného poľnou cestou cez Roľnícke družstvo 2 km je turistická chata a útulok, ďalej od chaty stúpavým chodníkom 200 m Kremnický štít 1008 mnm, zo štítu doľava po žltej značke  300 m v borovom lese krásna vyhliadka na Kremnicu, vpravo zo štítu od kóty 1008 mnm neustálym stúpaním 3 km turistická Chata Hostinec, s príležitostným občerstvením, ďalej po vrstovnici cesta pokračuje asi 1 km do sedla Tri Kríže, doľava z Troch krížov po červenej značke   je vrch Velestúr s rúnovým písmom vytesaným do skál. Podľa najnovšieho bádanie bolo potvrdené, že písmo je napísané v staroslovienčine.

  Severozápadne : Po štátnej ceste z horného konca Nevoľného je 1,5 km prameň Bralo, ďalej o 1,5 km Cyklo prameň, po 2 km historické mesto Kremnica, v ktorom sú múzeá, historické pamiatky, termálne kúpalisko, neďaleké lyžiarske stredisko Krahule a lyžiarsko-rekreačné stredisko Skalka so vše športovým areálom, asfaltovou In – line dráhou na letné lyžovanie, nájdete tu aj Relax – centrum, ubytovanie s bazénom, telocvičňou, tenisovými a inými ihriskami s celoročným využitím.

      Na mapke vyznačené  turistické trasy v okolí Nevoľného a Ihráča.

 


Turistické trasy.

Turistické centrum trás v Nevoľnom je pri dolnej autobusovej zástavke.

             Nevoľné – Výhliadka, začína v centre, pokračuje hore dedinou po asfaltovej ceste asi 1,5 km, vstupuje do lesa a prudkým stúpaním sa pripojí na   Náučný chodník spolu pokračujú na vyhliadku. Asi 100 metrov severne ide trasa   č.8521 Horná ves - Kremnica.

            Nevoľné – sv. Kríž v Peňažnej, začína v centre, pokračuje starou mlynskou cestou, po opustení dediny prudko klesá do doliny Biely potok kde sa pripojí   trasa Ihráč – Chomový grúň. Po 200 metroch opúšťa túto  trasu a lesom stúpa na Hrb, kde sa pripojí  trasa  z Ihráča,  pokračuje strmou lesnou cestou a nakoniec chodníkom ku krížu v Peňažnej.    

           Nevoľné – Jastrabská žel. zást. Začína v centre, pokračuje dolu dedinou, po chvíli stúpa uličkou až k cintorínu a následne klesá poľnou cestou, po 300 metrov odbočí doprava prejde cez krovinatú remízku a na lúke za ňou stočí do pravého uhla dole lúkou a vnorí sa do lesa, kde spolu s potôčkom podlezie železnicu. Ďalej pokračuje lesom až na lúčku po ktorej stúpa k osade Záhrady, za osadou po asfaldovej ceste prekoná železnicu a za ňou je koniec trasy. Ďalej je možné pokračovať trasou  č. 2660 Jastrabská žz – Rudná poľana, alebo na  Jastrabskú skalu.

                 Nevoľné – Dolná Ves, zatiaľ plánovaná neoznačená trasa, bude jej pridelená značka  začína v centre, pokračuje krátko hore dedinou, odbočí doľava cestou ku kostolu, pri kostole zahne doprava popri obecnom úrade, mierne stúpa, na vrchole stúpania odbočí doľava a temenom Murovanej prejde do lesíka na vrch Ďurova skala. Z Ďurovej skaly klesá, a po prekonaní železnice pokračuje poľnou cestou do Dolnej Vsi. Z Dolnej Vsi možno pokračovať na jazierko Slobodné.

             Turistické centrum trás v Ihráči je pri kultúrnom dome.

            Ihráč – Toliar č. 5521, začína v centre pokračuje časťou Ihráča nazývaného Čertov kút. Trasa stúpa na Chomový grúň. Kde k nej prichádza Bielym potokom trasa   Ihráč – Chomový grúň. Trasa pokračuje na Hostinec a dolinou Pod čerešňou končí pri rekreačnom stredisku Toliar.   

            Ihráč – Peňažná, z centra s trasou   č. 5521 a  trasou, po 200 metroch sa trasy rozdelia a trasa Peňažná neustálim stúpaním sa na Hrbe pripojí na  trasu  Nevoľné – Peňažná.

            Ihráč – Kamenné more. Z centra vychádza spolu s trasou   č. 5521 a  trasou , potom odbočí doprava a nad Ihráčom pokračuje dolu strmou úžľabinou až ku Kamennému moru. Pri Kamennom mori začína   trasa, ktorá končí na Ihračskom Jazere.

            Ihráč – Chomový grúň. Z centra hore dedinou a dolinou Biely potok, kde asi 200 metrov ide súbežne s   trasou, ďalej prechádza Priebojom, vyššie v doline sa pripojí trasa   č.8521, spolu idú až na Obrátku, kde  trasa odbočí prudko doprava a stúpa na Chomový grúň kde končí na  trase   č.5521,

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Prieboj - Železné vráta.

    Asi 2 km nad obcou Ihráč v doline Bieleho Potoka po pevnej lesnej ceste je pozoruhodný skalný útvar po oboch stranách úzkej doliny. Cesta je uzavretá rampou asi 150 metrov od odbočky štátnej cesty na Nevoľné. Oproti rampe je zrúcanina Nevolnického mlyna a píly, po ceste dolinou asi 50 metrov nad rampou odbočuje stará mlynská cesta na Nevoľné a o ďalších 200 metrov vpravo odbočuje originálne značená končiaca v divokej prírode pri kríži na vysokom brale pod vrchom Chom. Pokračovaním hore dolinou asi po 10 minútach pešej chôdze sa objaví nádherná úzka skalná úžlabina vytvorená sopečnou činnosťou Kremnického pohoria...  pokračovanie »

foto F. Kovár

 
 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
 
Horská planina - Štós.

    Nachádza sa v Kremnických horách s rozlohou 700 ha v nadmorskej výške od 800 do 1008 m. Najbližším vrchom je Chom 1012 m (v mapách nesprávne nazývaný Chlm). Zo Štôsu od Nevoľnickej chaty, sú úchvatné výhľady najmä na južnú a západnú stranu. Na juh od chaty uvidíte Štiavnické pohorie s legendárnym Sitnom 1009 m, nad údolím Hrona Inovec 901 m, na západe uvidíte Vtáčnik 1346 m. Nevoľnická chata sa používa pri akciách Nevoľničanov, v lete, pobyt na chate je možné objednať na miestnom obecnom úrade. Pre turistov je zaujímavešia stále otvorená Útulňa pri chate. V nej je  ohnisko a poschodíe na prípadný núdzový nocľah alebo ošetrenie zraneného. Pri Útulni, alebo v jej okolí sa nájde dostatok palivového dreva. V borovom lese na západ od stavby pre dobytok sa ocitnete vysoko nad stromami na andezitovom brale a pod Vami uvidíte v hĺbke 500 m historické mesto Kremnicu. Na Štôse rastú typické horské rastliny ako sú: šafran, vstavač, konvalinka, ľalia zlatohlavá, čučoriedky, maliny, černice. Na Štóse rastú dubáky, kozáky, bedle, rýdziky, tanečnice, šampiňóny a iné užitočné huby. Zo zvieracej ríše je tu bohaté zastúpenie jelenej, srnčej, diviačej a jazvečej zvery, z predátorov možno uvidieť líšku, kunu, vlka aj medveďa...  pokračovanie 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
 
Nová, označená turistická cesta na Štóse.

    

  Postavením prameňa Zígalky, bolo možné označiť začiatok novej turistickej trasy na Štóse. V mapke označená pod č. 11. Z horného konca Nevoľného po turistickej trase č. 8521 stúpa cesta cez roľnícke družstvo k vodojemu. Nad vodojemom cesta prudko odbočí doľava a neustálim stúpaním cez mladý les vystúpa na bývalé lúky.  Dnes je tam hustá lieština. Z cesty odbočujú doprava tri cesty, ktoré sa spoja pri Nevoľnickej chate s Útulňou. Pri tretej odbočke je postavený prameň Zígalky, jeho názov je odvodený od názvy lúky na ktorej je postavený. Teleso prameňa slúži aj ako smerovník. Štós v minulosti  Nevoľničania nazývali Kšiad, preto postavička trpaslíka na prameni pripomína tento skoro zabudnutý názov. Na prameni je začiatok nového úseku cesty, cielom ktorej je Výhliadka.  Výhliadka je andezitové bralo v lese s nádhernym pohľadom na Kremnicu. Turistická trasa ide po dobrej poľnej ceste, ktorá sa používa na zásobovanie salaša. Na každej odbočke je smerová tabuľka s uvedením ciela a smeru postupu. Pri druhej smerovej tabuľke, cesta na salaš odbočuje stúpaním prudko do prava na salaš a turistická cesta ide ďalej asi 50 m rovno, po trávnatej ceste k tretej smerovej tabuľke, ktorá nás odvedie z trávnatej cesty miernym stúpaním hore lúkou chodníkom smerom k borovému lesu.  Posledná tabuľa informuje, že sme dosiahli  Zelenú cestu. Po zelenej ceste sa zakrátko dostaneme k informačnej tabuly č. 8. Za tabuľou v lese je Výhliadka, ciel našej cesty.

Pokračovať z Výhliadky je možné Zelenou cestou, ktorá je náučným chodníkom. Náučný chodník realizovali Mestské lesy Kremnica. Zelená cesta sa vo svojom najvyššom bode pri informačnej tabule č. 7 stotožní s časťou turistickej trasy značenej č. 8521.  

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

Kremnica – Nevoľné.

  V roku 1972 bolo Nevoľné spojené s Kremnicou novou cestou, ktorá začína na žel. stanici Kremnica 613 mnm a končí na hornom konci Nevoľného. Cesta stálym miernym stúpaním obieha masív Kremnického štítu najskôr zo západnej a potom južnej strany. Svojou polohou je vystavená slnku počas celého dňa, a tým je predurčená na príjemné prechádzky. Po ceste vedie cyklotrasa č. 2556. Cesta je málo frekventovaná, a tak je vhodná na pešie prechádzky a rodinnú cyklistiku. Na ceste vidieť aj špotovcov na kolobežkách a kolieskových lyžiach. Zo strany Nevoľného, obklopená smrekmi, je využívaná aj na prechádzky s kočiarikmi.  

  Na začiatku od Kremnice sa cesta ponorí do hustej vegetacie stromov a kríkov. O niekoľko minút chôdze sa po pravej strane naskytne pohľad na údolie Rudnice, nad ním sa týči Čertov vrch  a Brezový háj, hlboko v údolí vidieť Hornú Ves. V miernom klesaní cesty je po ľavej strane Cyklo prameň  s osviežujúcou vodou. Ku koncu klesania cesty je po pravej strane cesty krížik s doskou pripominajúcou tragickú udalosť chlapca na motorke. V nasledujúcom stúpaní cesty sa po pravej strane otvorí pohľad na časť Jastrabskej vrchoviny, z ktorej vyčnievajú vrchy Horná klapa, Veľký Háj a Ďurova skala. V diaľke uvidieť Štiavnické vrchy a v údoliach Dolnú Ves a Žiarsku kotlinu s fabrickými komínami. V zátačke nad krátkym tunelom uvidieť stavby poľnohospodárskeho družstva v Nevoľnom.  Cesta odbočuje do ľava a vrezáva sa do svahu na južnej strane masívu, po ľavej strane lemovaná andezitovými bralami vytvorenými stavbou cesty,  po pravej strane prudko klesajúcim zalesneným svahom do Švábskej doliny, v ktorej vidieť tunel Hrenca na trati Hr. Dúbrava Kremnica. Po ľavej strane vedľa najvyššieho brala, sa nachádza murovaný prameň Bralo. Po niekoľkých metroch sa cesta stáča do dolinky Luptáčky. Zo zátačky cesty vidieť po pravej strane v sedle kopca Galov hrb prvé domy Nevoľného. Cestu na Nevoľné v dolinke križuje stará vozová cesta (dnes už len chodník)  vedľa potôčka a potom prudkým stúpaním na Zelenú cestu na Štôse.  

  Pod vrcholom Nevoľnickej cesty je po ľavej strane na skale pamätná tabuľa rodákovi z Nevoľného, ktorý projektoval túto cestu. Najvyšší bod cesty vo výške 725 mnm je na hornom konci Nevoľného pri kamennom Grante s pamätnou doskou a menom nevoľničana, ktorý v roku 1940 priviedol vodu na Nevoľné

  Okolie obce ponúka mnoho miestnych turistických ciest a zážitkov s pohľadmi na Nevolnickú kotlinu, Štiavnické pohorie, a časť údolia Hrona až po Inovec.

 

image