OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Peňažná

Peňažná (Kalvária Nevoľné)

Turistický chodník / Krížová cesta: Nevoľné  - Kríž na Peňažnej (vytvorené v roku 1992, obnovené v roku 2009)

Peňažná (Kalvária Nevoľné) bola zaradená aj do cyklu "Putovanie po slovenských Kalváriach" na blogu Miroslava Lisinoviča

Nielen tí, čo sa na Nevoľnom narodili a tu bývajú ale aj tí, ktorí dedinou prechádzajú spočinú pohľadom na mohutnej hore, ktorá na východ od Nevoľného presahuje výšku dediny o 300 metrov. Mohutná hora je odvekou strážkyňou dedinky. Sprevádza občanov, ako svoje deti,  celým ich životom, je ich útechou a darcom každodenného vychádzajúceho slnka  a tak aj darcom denného svetla. Je pomníkom a strážcom posmrtného tajomstva zosnulých a tým CHráni Odkazy Mohýl svojich detí. Preto dostala mohutná hora názov CHOM.

Výška Chomu má 1012 mnm, smerom na západ prudko klesajúci divoký svah nazvaný Peňažná, padá hlboko do doliny Biely Potok. Vrch je vytvorený sopečnou činnosťou, na jeho svahoch sa nachádzajú kamenné bralá, skupiny skalných balvanov do veľkosti nákladného auta uvolnených eróziou a rôznych kamenných sutí. Všetko je pokryté hustým lesom, čo len zvýrazňuje divokosť hory.

Mimoriadne krásny je Chom z dediny v zapadajúcom slnku, keď sa večerný tieň postupne šplhá z doliny po vrchol a západ slnka postupne sfarbuje zelenú stráň do červena. Scenéria zapadajúceho slnka na divokej hore upútavala duševného pastiera pohľadom z fary pri rozjímaní a večerných modlitbách, alebo mal vnuknutie z mohýl zosnulých v cintoríne pod vrchom Chom. Nakoniec prišiel k presvedčeniu, že postavením kríža na brale v Peňažnej umocní význam večného spojenia hory s nesmrteľnosťou ľudí žijúcich aj pochovaných pod ňou.

Bol to pán farár Vladimír Štang, ktorý sa so svojím presvedčením zveril ochotným občanom, občania ihneď pochopili hlboký dosah kňazovej myšlienky. Dielo bolo nezvyčajné náročnosťou prác, ale aj ochotou staviteľov. Drevo na zhotovenie kríža dodali lesníci. Z dubových hranolov Ján Ďurian zhotovil 8 metrov vysoký kríž, ktorý mohol mať okolo 200 kg. Po dlhšom hľadaní našli skalné bralo ukryté v hustej hore. K bralu doviezol štrk, cement a vodu s náradím na svojom traktore Matúš Babic a jeho syn Ján Babic na tri krát. Musel prejsť s traktorom okolo celého Chomu, kým sa dostal do vzdialenosti asi 100 m od brala, aby zložil materiál, tu ochotní občania miešali betón a fúrikmi dopravovali do blízkosti brala a konečne vedrami liali do štrbiny v brale, ktorú vopred roztiahli hydraulickým zdvihákom. Do štrbiny vliali 1 až 1,5 m³  betónu na upevnenie oceľových kotviacich profilov. Po vyzretí betónu, priviezol Rudolf Kollár traktorom časti kríža, tou cestou ako Babic materiál, potom časti kríža ručne priniesli na miesto stavby,  kde bol kríž zmontovaný a pripevnené umučenie.

Celá práca doteraz bola nadľudským dielom v neprístupnom teréne, no samotné stavanie kríža na brale bolo ešte náročnejšie.  Zmontovaný kríž bol upevnený v dolnej časti do oceľového kotvenia, tak vznikol akýsi pant, hornou časťou bol kríž opretý o kamenné balvany. Na hornú časť kríža priviazali konopné laná, dve zadné laná obsluhovali skupiny ľudí, ktorí mali za úlohu usmerňovať kríž pri vztyčovaní. Lano smerujúce dopredu dlhé možno aj 50 m obsluhovala väčšia skupina hlboko pod  bralom, jej úlohou bolo ťahom lana postaviť kríž. V strede ramena kríž podopierali vzperou zhotovenou z lešenárskych rúrok  Pri dvíhaní, keď kríž dosiahol uhol asi 20˚, dostal sa do mŕtvej polohy, kedy ho nemohli žiadnym ťahom lana prekonať. Veru prítomný pán farár zdvihol oči k nebesám a v duchu prosil pána, aby stál pri nich a priviedol ich na myšlienku, ako problém vyriešiť bez úrazu. Blažeja Mazúra napadla myšlienka upevniť reťaz o rameno kríža a zabetónované kotvenie, pod napnutú reťaz vložil hydraulický zdvihák, ktorým nadvihli kríž o 5 cm potom zdvihák povolili, znova napli reťaz a zdvihákom zdvihli o ďalších 5 cm, tento úkon opakovali, kým nebol prekonaný mŕtvy uhol sklonu kríža. Nakoniec ťahom lana  kríž postavili. Zdvihák obsluhoval Blažej a pán farár, stalo sa že zvony na nevoľnickom kostole oznamovali poludnie, pán farár sa zo zvyku išiel prežehnať, pritom pustil páku zdviháka, tá nebola zaistená, zdvihák sa uvolnil a málo chýbalo, že nezhodil Bležeja z brala.

Treba poďakovať všetkým zúčastneným za ochotu a bezplatnú prácu s nadľudským úsilím, ktorí sa akokoľvek pričinili  pri realizovaní mimoriadneho diela.

Dnes vidieť kríž z celej dediny majestátne vztýčený pod samou oblohou na skalnom brale. Nevšednou stavbou bol spojený odkaz predkov s divokosťou hory a nesmiernou schopnosťou a obetavosťou  ľudí, osvedčili svoju schopnosť ako mnoho krát v minulosti pri spoločných stavbách v dedine. Kríž bol postavený dňa 19. 9. 1992. 

 Len s úžasom môžeme pochopiť zapojenie sa do stavby Blažeja Mazúra, ktorý s protézou, na jednej nohe 13 krát počas stavby prešiel najstrmší úsek  cesty s Ihračského Hrbu  ku  krížu, na Hrb ho doviezol pán farár autom, na miesto stavby išiel ešte aj s náradím na pleciach. Cesta s veľkým výškovým rozdielom z  Nevolného ku krížu trvá jednu a pol hodiny turistickej chôdze. Nezvyčajné dielo a hrdinov stavby, dva krát navštívil  počas stavby aj miestny obyvateľ medveď. 
Neskoršie bola vybudovaná krížová cesta, rúrky obrázky a náradie doniesli pracovníci na vlastných chrbtoch. V priestore za krížom príroda vytvorila z mohutných balvanov miesto, kde sa raz ročne koná svätá omša.

      

Dňa 20. 8. 2009 skupina nadšencov vyznačila originálnym spôsobom turistickú trasu z obce Nevoľné k neobyčajnej stavbe kríža na Peňažnej. Kríž je postavený v divokých bralách strmej hory. Turistická cesta začína v Nevoľnom pri dolnej autobusovej zástavke. Na hlavnej ceste je umiestnený prvý smerovník (693 mnm) smerovka ukazuje na starú Mlynskú cestu a cesta trvá 1,30 hod. Po 300 metroch opúšťate dedinu, smerová tabuľka na konci ulice navedie turistov na prudko klesajúci chodník do doliny Biely potok (580 mnm), cez potok je bezpečný prechod mostíkom pre peších. Stĺpový smerovník navedie turistov po ceste v doline k ďalšiemu smerovníku, ktorý informuje, že pokračovaním po doline uvidíte zvláštnu úžinu z andezitých brál po oboch stranách cesty a potoka. Šipkou v pravo stúpate lesnou cestou na ihračský Hrb. Od Hrbu turistov každú štvrť hodinu sprevádza „Nevoľnický orloj“. Tu umiestnená smerová tabuľka usmerňuje turistov pozdlž lúky k ďalšej smerovej tabuľke, ktorá ukazuje smer do prudko stúpajúcej cesty. Po 10 minútach sa stúpanie zmierni a cesta Vás dovedie k poslednej smerovej tabuľke, ktorá navádza na kľukatý chodník. Na chodníku je umiestnená krížová cesta. Chodník vedie prekrásnou divočínou končiac prírodou vytvoreným schodiskom, medzi bizardnými ryolitovými bralami a mohutnými balvanmi porastenými sladičom a machmi. Chodník končí v prírodou vytvorenom chráme, kde býva slúžená omša pre pútnikov. V stene brala je umiestnená tabuľa, ktorá oznamuje, kto a kedy postavil kríž. Ten je postavený vo výške (920 mnm) na jednom z brál, meria 8 metrov, zhotovený z dreva. Cesta ku krížu ide po siedmich cestách a chodníkoch. Západne z brál je úchvatný pohľad na obec Nevoľné, veľkú časť Jastrabskej vrchoviny a pohorie Vtáčnik. Severozápadným pohľadom uvidieť na horizonte televíznu vežu Stredoslovenského vysielača na Suchej hore. Cesta je pre zdatných turistov, a veriacich, ktorí po absolvovaní trasy pookreju duševne a telesne. Neľutujeme vynaloženú námahu na sprístupnenie cesty, a pozývame Vás prežiť nezabudnutelný zážitok.

Vyznačenie trasy ku krížu.

Zložitý prístup k nezvyčajnej stavbe kríža na Peňažnej trápilo niekoľko nadšencov z Nevoľného, aby zložitú prístupovú cestu označili a tak zľahčili prístup veriacim, turistom a iným milovníkom prírody. Myšlienka vnikla pri rozhovoroch Jána Filandu a Jána Mazúra. Cesta ku krížu na Peňažnej ide po siedmich cestách a chodníčkoch čím bola dosť neprehľadná. Dohodli sme  koncepciu osadenia smerovníkov a smerových tabuliek. Prvý  smerovník budeosadený  na začiatku cesty v Nevoľnom a nasledne smerové tabuľky na každej odbočke so šipkou do nasledujúcej cesty. V Bielom potoku bude cez potok postavený mostík pre peších a dva smerovníky.  Na konci cesty v skalnom brale bude inštalovaná betónová doska, ktorá oznamuje, kto a kedy stavbu kríža uskutočnil. Material a to cement, štrk, a pozváranie konštrukcie mosta zabezpečil Ján Mazúr vo firme svojho syna Karola Mazúra, ktorý poskytol uvedené komodity zdarma. Úvodný smerovník v dedine vytesali z kameňa a postavili zdarma majstri kamenári Ján HricJozef Ďurian a tiež osadili tabulu do kamenného brala na Peňažnej. Smerové tabuľky v dedine inštalovali Ján Mazúr a Vladimír Hric. Posledne menovaný sa zúčastnil betónovania mostu cez potok. Smerové dosky a tabuľky vyhotovil Ján Filanda. Ukončenie značenia trasy bolo odovzdané záujemcom dňa  20. 8. 2009. Hore menovaní prajú návštevníkom z radov veriacich, turistov, ako aj individuálnych návštevníkov veľa zážitkov, duševného a telesného pookriatia pri návšteve nevšednej stavby kríža v nádherne divokej prírode Peňažnej.

Mapa Nevoľné - Peňažná

 

 

Popis trasy:
Zaujimavá a náročná turistická trasa začína na Nevoľnom neďaleko autousovej zástavky. Pri hlavnej ceste v dedine je osadený smerovník, ktorý smeruje trasu do bočnej ulice na Trnavu – Grúň. Z tohto miesta pohľadom na východ uvidte kríž, cieľ trasy. Po 200 metroch trasa opúšťa dedinu a pokračuje prudkým klesaním starou mlynskou cestou až do doliny Biely potok. Potok je premostený bezpečnou lavičkou, za potokom je kamenný smerovník s časovými údajmi. Trasa pokračuje dolinou k ďalšiemu smerovníku na Závoznej ceste. Z tohto miesta hore dolinou je zaujimavý prírodný útes andezitových brál nazvaných Prieboj. Trasa ku krížu stúpa Závoznou cestou na okraj lúk nazvaných Ihračský Hrb. Orientačná tabuľka na strome ukazuje smer na krátku cestu horou nad lúkami. Na rázcestí ďaľšia smerová tabuľka mení trasu v pravom uhle do najstrmšieho úseku trasy. Asi po dvesto metroch príkreho stúpania sa obtiažnosť trasy zmierni. Po stranách cesty sa začínajú objavovať kamenné balvany úvolnené eróziou. Na lesnej ceste vľavo je posledná smerová tabuľka smerujúca na lesný chodník, na ktorom sú osadené obrázky Krížovej cesty. Pokračovaním cestou sa dostanete na chomové lúky kde je zeleno značená trasa Ihráč – Toliar pri Kremnici. Chodník vyúsťuje do bizardných ryolitových brál, na jednom z nich je postavený Svätý kríž cieľ trasy. Z brala nad informačnou tabulou je nezabudnutelný poľad na Nevoľné. Severne vidieť aj televízny vysielač Suchá hora. 

Ochraňujte to čo pre Vás vytvorili ochotní ľudia pri stavbe svätého kríža a vyznačení trasy k nemu.

Štastnú cestu.